The Infinite Dwelling Within The Finite- The Tabernacle (Mishkan)

webinar handouts Feb 17, 2019

The Mishkan

Setting Up A Dwelling Place Within The Finite

ברכות נ״ה א:מ״ט-ס״א א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן בצלאל על שם חכמתו נקרא בשעה שאמר לו הקדוש

ברוך הוא למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן אמר לו משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן כלים שאני עושה להיכן אכניסם שמא כך אמר לך הקב"ה עשה משכן ארון וכלים אמר לו שמא בצל אל היית וידעת

Berakhot 55a:12 R. Samuel the son of Nahmani said in the name of R. Jonathan: He was called Besalel

because of his wisdom: for at the time that the Holy One said to Moses, "Go, tell Besalel, 'Make for Me a tabernacle, an ark and vessels'," Moses went and inverted the order, saying to him, "Make an ark and vessels and a tabernacle." He replied, "Moses, our teacher, it is the way of the world for a man to build a house and afterwards furnish it ; but you said, 'Make for Me an ark, vessels and a tabernacle'! Where shall I place the vessels which I make? Perhaps this is why the Holy One, said, 'Make a tabernacle, an ark and vessels'." Moses replied, "Perhaps you were in the ".shadow of G-d (besel el literally translated, the shadow of G-d) and you understood this

מלכים א ח׳:כ״ז-ל״ג כִּ֚י הַֽאֻמְנָ֔ם יֵשֵׁ֥ב אֱלֹהִ֖ים עַל־הָאָ֑רֶץ הִ֠נֵּה הַשָּׁמַ֜יִם וּשְׁמֵ֤י הַשָּׁמַ֙יִם֙ לֹ֣א יְכַלְכְּל֔וָּ אַ֕ף כִּֽי־הַבַּ֥יִת

הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ֥ר בָּנִֽיתִי׃

I Kings 8:27-33

 “But will God really dwell on earth? Even the heavens to their uttermost reaches cannot

contain You, how much less this House that I have built!”

ישעיהו ס״ו:א׳ )א( כֹּ֚ה אָמַ֣ר ה' הַשָּׁמַ֣יִם כִּסְאִ֔י וְהָאָ֖רֶץ הֲדֹ֣ם רַגְלָ֑י אֵי־זֶ֥ה בַ֙יִת֙ אֲשֶׁ֣ר תִּבְנוּ־לִ֔י וְאֵי־זֶ֥ה מָק֖וֹם

מְנוּחָתִֽי׃

משנה תורה, הלכות בית הבחירה א׳:א׳
)א( מִצְוַת עֲשֵׂה לַעֲשׂוֹת בַּיִת לַה' מוּכָן לִהְיוֹת מַקְרִיבִים בּוֹ הַקָּרְבָּנוֹת. וְחוֹגְגִין אֵלָיו שָׁלֹשׁ
פְּעָמִים בַּשָּׁנָה שֶׁנֶּאֱמַר )שמות כה ח( "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ". וּכְבָר נִתְפָּרֵשׁ בַּתּוֹרָה מִשְׁכָּן שֶׁעָשָׂה משֶׁה רַבֵּנוּ. וְהָיָה לְפִי שָׁעָה שֶׁנֶּאֱמַר )דברים יב ט( "כִּי לֹא בָאתֶם עַד עָתָּה" וְגוֹ':

Mishneh Torah, The Chosen Temple 1:1
It is a positive obligation to build a house for God where offerings may be brought and (1) to make pilgrimage to it three times a year as it says "and they shall make Me a sanctuary." The tabernacle which Moses made in the desert has already been described in the Torah, but ".it was a temporary measure, as it says "for you have not yet reached, etc

וְאֵלּוּ הֵן הַדְּבָרִים שֶׁהֵן עִקָּר בְּבִנְיַן הַבַּיִת. עוֹשִׂין בּוֹ קֹדֶשׁ וְקֹדֶשׁ הַקָּדָשִׁים וְיִהְיֶה לִפְנֵי הַקֹּדֶשׁ מָקוֹם אֶחָד וְהוּא הַנִּקְרָא אוּלָם. וּשְלָשְתָּן נִקְרָאִין הֵיכָל. וְעוֹשִין מְחִצָּה אַחֶרֶת סָבִיב לַהֵיכָל רְחוֹקָה מִמֶּנּוּ כְּעֵין קַלְעֵי הֶחָצֵר שֶׁהָיוּ בַּמִּדְבָּר. וְכָל הַמֻּקָּף בִּמְחִיצָה זוֹ שֶׁהוּא כְּעֵין חֲצַר אֹהֶל מוֹעֵד הוּא הַנִּקְרָא עֲזָרָה וְהַכּל נִקְרָא מִקְדָּשׁ:

The following are the major requirements for the Temple: It must have a sanctuary and an
and the (אולם) inner sanctum. There must be a space in front of the sanctuary called the Hall Another wall must be built around the Heichal away .(היכל) "three together are called "Heichal

Isaiah 66:1
Thus said the LORD: The heaven is My throne And the earth is My footstool: Where (1) ?could you build a house for Me, What place could serve as My abode

 
 

from the building itself, like the curtains around the courtyard of the tabernacle in the desert. Everything enclosed by this wall representing the yard of the tabernacle is called the Court עזרה and the whole compound is called "Temple"מקדש

Ramban on Exodus 25:2:1
The Mishkan is a continuation of the 'Sinai experience

...וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר. וכמו שנאמר שם )לעיל כד טז(: וישכן כבוד ה' על הר סיני, וכתיב )דברים ה כא(: הן הראנו ה' אלוהינו

את כבודו ואת גדלו, כן כתוב במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן )להלן מ לד(.

In Mishnat Chassidim written by HaRav Emanuel Chai Rikki, the pattern of the creation of the world is explained as follows:
מבואר במ"ח דרך בריאת העולם כיצד אא"ס צמצם אורו ופנה מקום שוה מכל צדדיו .G‐d’s] infinite light contracted its radiance and vacated a space that is equal on all sides] והוא מקום עגול כו'

.The space [thus created] is spherical

ומשך בתוכו קו אור דק

Into [the empty space created by the contraction], He drew down a thin vector (kav) of .light
ובדרך ירידתו האיר בחלל ההוא עגול אחר של אור רחוק מעט מאא"ס
In the process of its descent, [the kav] illuminated another sphere of light slightly distant from G‐d’s infinite light

וברדתו עוד האיר עגול שני

,and as it descended further, it illuminated another sphere —

עד עשרה עגולים

and indeed, ten further spheres
שהם כח"ב כו'
which are Kesser, Chochmah, Binah ואחריהם באים י"ס דיושר כו'

 

After these, there come Ten Sefiros that are drawn down in a direct manner (Yosher).3 עכ"ד במסכת א"ב בסדר זרעים ע"ש,

This concludes [the] statements [of Mishnas Chassidim] in Maseches Alef-Beis in the Order of Zeraim

In Kabbalah, it is explained that there are two basic patterns in the emanation of the
Sefiros that exist simultaneously:
a) a series of concentric spheres (Iggulim), each one emanating independently from the kav; although these lights emanate from the kav, they share certain similarities with the or makkif, the encompassing light, and
b) a second series in which the Sefiros emanate forth in a pattern in which light is
transferred sequentially, from one Sefirah to another in a direct manner (yosher); these Sefiros function as an or pnimi, and the influence is internalized as it is transferred from one level to another.

To be elaborated upon in the class..

Join our mailing list and invites to live classes. Enjoy your complimentary gift "Tree of Life" Class & Devekut Meditation.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.